Kaffeproduktion og COVID-19

Kaffeproduktion og COVID-19
8. maj 2020 Martin Herlak

Som så mange andre brancher er vores også kraftigt påvirket af den aktuelle COVID-19 situation. Det er ikke kun caféer, kaffebarer og restauranter, som er ramt, men alle dele af vores faglige netværk og vores samarbejdspartnere i de producerende lande er hårdt ramt.
Nu nåede jeg lige præcis ikke at komme til Guatemala i marts inden det hele begyndte at lukke ned, men vi følger selvfølgelig med på daglig basis og modtager heldigvis masser af opdateringer omkring situationen. Jeg vil prøve at give et indblik i hvorledes verden ser ud lige nu, hvis man er en kaffebonde i Guatemala eller arbejder i en af de mange lokale industrier, som hænger uløseligt sammen med kaffeproduktionen.

Inden COVID-19 krisen for alvor gjorde sit indtog i Guatemala var høsten i fuld gang. Kvaliteten af de prøver vi har fået tilsendt har været rigtig fine og lovende, men i Huehuetenango (som er den region vi køber kaffe fra) er høsten også relativ lille i år. Den primære årsag er ikke, som de seneste år, sygdom i træerne, men derimod et meget tørt efterår og megent nedbør i januar. Det betyder at mange af bærrene optager vandet for hurtigt, svulmer op og falder af træerne.
Det, sammenholdt med at verdensmarkedsprisen på kaffe stadig er meget, meget lav, så tegnede det allerede inden krisen til at blive endnu et presset år for kaffebønderne i Guatemala.

Der har de seneste år været en tydelig tendens til, at det bliver stadig svære for bønderne at tiltrække sæsonarbejdere nok i højsæsonen. Da man begyndte at lukke ned i Guatemala den 13. marts var høsten stadig i fuld gang mange steder og mange af de resterende arbejdere blev derfor nødt til at forlade deres arbejde af frygt for at blive ”fanget” midt i det store lock-down i Guatemala.
Ud over at det selvfølgelig flytter en endnu større arbejdsbyrde over på den enkelte bonde, så betyder det også, at man i nogle områder risikerer at bærerne rådner på træerne eller at kvaliteten af de enkelte plukninger bliver forringet. Det er en meget alvorlig situation for både bønder og sæsonarbejdere, da begge risikerer at miste sin største indtægtskilde.

Det er nu også forbudt at rejse mellem de forskellige regioner med mindre man har et relevant formål. Dermed er det stadig muligt at flytte kaffen fra Huehuetenango og ned til Guatemala City, men det er langt mere besværligt end normalt og endnu mere tidskrævende.
I Guatemala City bliver kaffen renset på tørmøllen, kvalitetsvurderet, klargjort til eksport og meget mere. Den del af processen kører også på absolut laveste blus nu. Der er udgangsforbud i Guatemala City fra kl. 16 eftermiddag til kl. 4 om morgenen, ligesom det er forbudt at bevæge sig på tværs af byens zoneindeling. Desuden er alt offentlig transport også lukket.

Dermed er det for rigtig mange mennesker blevet meget svært at komme til og fra deres arbejdspladser og derfor udnytter flere af de store tørmøller kun 20 – 30 % af deres kapacitet. Der er ligeledes også indført strikse restriktioner ved havnene og de tilhørende eksportfaciliteter.
Alt det betyder desværre at eksporten af kaffen vil blive væsentlig forsinket og da meget råkaffe først bliver afregnet med eksportør (og i nogen tilfælde bønderne) ved afskibning, så er der også i disse erhverv opstået en enorm likviditetskrise. Og indtil videre er der desværre ingen økonomisk hjælpe at hente for de berørte parter.

Sådan ser situationen ud i store træk lige nu for kaffebranchen i Guatemala, men det rækker selvfølgelig meget længere end det. Den store frygt er at mange kaffebønder vil stoppe produktionen eller gå konkurs. Der er en reel bekymring for at mange af de kafferisterier, som i dag handler via DirectTrade og prioriterer kvaliteten, pga. usikkerheden omkring egen situation vil begynde at købe billigere kaffe og fravige egne programmer for at forbedre likviditet og mindske lagerbeholdninger. Det vil selvsagt være en katastrofe for de bønder, som har satset alt på at dyrke den bedst mulige kvalitet, da de ikke længere vil kunne opnå den nødvendige pris for deres enorme arbejde.
Vi vil løbende holde jer opdateret og håber det bedste for alle de involverede!

HAR DU BRUG FOR HJÆLP